*CP 1 - Câu Hỏi (Thơ) Nhà Thơ Chân Phương (Fr)

 

Nhà Thơ Chân Phương

 

 

CÂU  HỎI

 

 đôi chân mỏi

đã lê hết vòng ảo mộng

 

tấp vào bãi sóng

mớ đồ vật bất động

 

cặp môi biển lạnh

ngậm chiếc nhẫn ngày xưa

 

hàng ghế trống thánh đường chìm đáy nước

 

*

 

trong tưởng tượng của em

chiếc thuyền không buồm lái của tình tôi

 

có còn tiếp tục

lênh đênh sương khói ?

 

hay chẳng còn chi

 

         ngoài trùng khơi trống

 

                                              cho lũ hải âu

                                                                        bày trò origami ?

 

Chân Phương

Nguồn ămvc. Fr

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0