*HLS 2- Lạ Lùng Chưa (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Lạ Lùng Chưa 

 

Lạ lùng chưa mỗi chữ Ghen* 

Để ai thao thức đợi miền cô đơn 

Duyên thì dỗi phận thì hờn 

Ghen chi mà để nổi cơn khóc cười 

Em đừng có thích đi chơi 

Em đừng nghiêng ngó với người trẻ trai... 

Em thì một mặc người hai 

Xin em đừng có ngắm hoài người ta... 

Lạ lùng cái gã ở xa 

Làm sao cấm được bông hoa đến mùa...   

 

Hoàng Liên Sơn

2.3.2012

Kommentar schreiben

Kommentare: 0