*PCC 2- Say Thơ, Rượu (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW-GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

 

Say Thơ Rượu.

 

Rượu ngon thiếu bóng bạn hiền

Thơ hay thiếu bóng nàng tiên ngâm bài

Rượu thơ sếnh sáng cả hai

Nếm rượu ngon lắm, nhưng cai lâu rồi…

Thơ văn chỉ làm cò mồi

Tập tành ghép chữ, ngày ngồi tối ngâm

Trình làng ai đó bảo hâm…

Đôi bạn lại bảo thơ châm chọc nhiều

Bạn xa nói: "Bỏ nhiều tiêu"

Bạn gần lại bảo: "Bỏ nhiều ớt cay"

Thơ rượu hai thứ đều say

Rượu say  ngủ kỹ,, thơ say mơ màng

Say cùng hai thứ mới sang

Ai mà có được rồng vàng tung mây….

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0