*ĐAT 2- Say Em (Thơ) Tác Giả Đỗ Anh Tuyến (Thái Bình- VN)

 

Tác Giả Đỗ Anh Tuyến

 

 

SAY! EM!

.

Chiều nay em chẳng về trên lối ấy 

Để cho anh thơ thẩn khắp phố quen 

Tay cầm bình rượu người sặc mùi men 

Mặc cho thiên hạ bao lời đàm tiếu.

.

Anh nhớ em ... nhớ cồn cào ... ai hiểu 

Trong cơn say ...anh khóc ... khóc thật nhiều 

Khắp nhân gian ...hóa xơ xác ...tiêu điều 

Biển hóa dại ... thời gian như ngừng thở.

.

Ngày không em ...hoa úa tàn ...thôi nở 

Lá thôi xanh ... chim chẳng hót ...véo von 

Ngựa ung dung ...thong thả ...trên đường mòn 

Cỏ rũ rượi ... héo hon như thiếu nước.

.

Rồi tình cờ ...em về ...quên báo trước 

Anh ôm đàn hát mãi khúc bi ca 

Chuyện hôm qua gửi gió cuốn bay xa 

Đừng đi nữa ...về với anh xây mộng!

*.

ĐỖ ANH TUYẾN

Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê,

huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Email: dovantuyenbk@yahoo.com.vn

.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền