*TĐ 5- Chiếc Xuồng Ba Lá (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Chiếc Xuồng Ba Lá

 

Chiếc Xuồng ba lá ngày xưa

Là nguồn đưa đón sớm, trưa dân mình

Bây giờ nó đã đổi hình

Theo chàng du lịch lênh đênh kiếm tiền

Ai thuê ai mướn có liền

Sẵn sàng đi khắp mọi miền đó, đây

Chiếc Xuồng ba lá cũng hay

Tùy thời tùy thế chuyển xoay như người.

 

Thủy Điền

08-01-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền