*TĐ 5- Chiếc Xuồng Ba Lá (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Chiếc Xuồng Ba Lá

 

Chiếc Xuồng ba lá ngày xưa

Là nguồn đưa đón sớm, trưa dân mình

Bây giờ nó đã đổi hình

Theo chàng du lịch lênh đênh kiếm tiền

Ai thuê ai mướn có liền

Sẵn sàng đi khắp mọi miền đó, đây

Chiếc Xuồng ba lá cũng hay

Tùy thời tùy thế chuyển xoay như người.

 

Thủy Điền

08-01-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0