*PCC 4- Mến (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

 

Mến 

 

Thương thân liễu muà đông.

Gió đông đã lạnh mà buốt lòng.

Áo dày da ấm, vẫn lạnh trong

Áo trong aó ngoài bọc thân liễu

Thương người lỡ bến vẫn chờ mong.

Gió đông ướt lạnh,có buồn không?

Mưa khuya ru nhẹ như tiếng chồng!

Năm xưa to nhỏ, bao năm đã

Ấp ủ tình yêu, sưởi ấm lòng

Gío đông se sắt thổi trong lòng

Cả ngày tất tả, tối nằm không.

Con cái ra riêng, chia ba ngả

Thân liễu cô quạnh,có buồn không?

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0