*LHT 6- Còn Anh ? (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Còn Anh ?

 

Em đi vng bóng bao ngày

Quê nhà xin chớ u hoài, nhớ nhung

Nhìn ngang, nhìn dọc lung tung

Vô tình mắt lọt người dưng, khó lòng

Ngày về còn kẻ đón trông

Bằng không cô lẻ qua sông một mình

Anh ơi nhớ giữ vẹn tình

Em tuy xa vắng vẫn nhìn hướng quê

Hứa rằng: S hẹn ngày về

Con đê chiều vắng ta kề bên nhau

Tình mình trước cũng như sau

Phố hoa dẫu mấy em nào nở tâm.

 

Lệ Hoa Trần

 10-01-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền