*LHT 7- Sao vẫn Còn Đây (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Sao Vẫn Còn Đây

 

 Mấy Thu xa vắng bóng người

Đêm về tôi vẫn ra ngồi quán xưa

Dẫu Cà-phê ngã hương chua

Không còn thơm ngọt lúc vừa quen nhau

Nhưng tôi cũng cố ra vào

Hằng đêm để ngắm Vì sao hiện về

Soi màu chiếc ghế cận kề

Nhớ người năm cũ hẹn thề cùng tôi

Bao giờ Trăng lặn, Sao còi

Tình ta chia cách em ơi. Hỡi nào

Mấy thu trời vẫn còn Sao

Người ơi ! Người hỡi vội mau quên lời

Để tôi cứ mãi đêm ngồi

Một mình cô lẻ giữa trời sương đêm.

 

Lệ Hoa Trần

10-01-2018

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền