*TĐ 8- Như Kiếp Con Tằm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Như Kiếp Con Tằm

 

Thân ta như kiếp con Tằm

Giữa đêm sương lạng mò tìm lá dâu

Dâu đâu không thấy? Lá sầu

Tơ đâu chẳng thấy, nỗi đau thì đầy

Thế nên ngày cứ tiếp ngày

Dầy công ta viết những bài thơ ca

Nào tình, nào cảnh, đời xa

Cho qua cái khoảng nhạt nhòa bao năm

Nhưng rồi ! Đời cứ loanh quanh

Như con Tằm gởi, dâu xanh vườn nhà

Muốn ra, nhưng chẳng lối ra

Qua đêm thiên hạ bảo là xanh xao.

 

Thủy Điền

11-01-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền