*NK 4- Tết Tây Về Quê Đình Bảng (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

TẾT TÂY VỀ QUÊ ĐÌNH BẢNG

               

Tết Dương lịch về quê Đình Bảng

Cũng bánh Chưng, giò chả bày ra

- Cô giáo- thím em một tay tất tả

thết anh em Công chức nhà ta...

                     *

Cực đoan là Võ Tòng Xuân - Tiến sĩ

đòi bỏ Tết Ta , theo Nhật đổi đời ?

- Vui gì Tết hoa Đào chưa hé nụ

Vụ chiêm xuân...đâu đã lúc nghỉ ngơi ?

                     *

Tết Dương lịch sướng mấy Ngài Nhà Nước

Chức quyền cao vui nhậu nhẹt thâu đêm

Rượu bạc triệu - tiền Chùa tham nhũng được

Kính Đức Chúa Trời

soi xét

Amen !

----------------

Quê Đình Bảng 1-1-2018

    NGUYỄN KHÔI

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền