*NK 4- Tết Tây Về Quê Đình Bảng (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

TẾT TÂY VỀ QUÊ ĐÌNH BẢNG

               

Tết Dương lịch về quê Đình Bảng

Cũng bánh Chưng, giò chả bày ra

- Cô giáo- thím em một tay tất tả

thết anh em Công chức nhà ta...

                     *

Cực đoan là Võ Tòng Xuân - Tiến sĩ

đòi bỏ Tết Ta , theo Nhật đổi đời ?

- Vui gì Tết hoa Đào chưa hé nụ

Vụ chiêm xuân...đâu đã lúc nghỉ ngơi ?

                     *

Tết Dương lịch sướng mấy Ngài Nhà Nước

Chức quyền cao vui nhậu nhẹt thâu đêm

Rượu bạc triệu - tiền Chùa tham nhũng được

Kính Đức Chúa Trời

soi xét

Amen !

----------------

Quê Đình Bảng 1-1-2018

    NGUYỄN KHÔI

Kommentar schreiben

Kommentare: 0