*LNQA 1- Vớt Trăng (Thơ ) Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh (USA)

 

Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh

 

 

Vớt Trăng

 

Cửu Long

Soi bóng

Tóc dừa

Chiều mưa

Sớm tạnh

Hai mùa quê tôi

Theo anh

Xuống

Bến thuyền chơi

Bơi xuồng

Ra vớt…

Trăng trôi giữ dòng.

 

Lê Ngọc Quế Anh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0