*LNQA 1- Vớt Trăng (Thơ ) Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh (USA)

 

Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh

 

 

Vớt Trăng

 

Cửu Long

Soi bóng

Tóc dừa

Chiều mưa

Sớm tạnh

Hai mùa quê tôi

Theo anh

Xuống

Bến thuyền chơi

Bơi xuồng

Ra vớt…

Trăng trôi giữ dòng.

 

Lê Ngọc Quế Anh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền