*PHĐ 3- Trường Ca Cóc Hậu Hiện Đại (Thơ) Nhà Thơ Phan Huy Đường (France)

 

Nhà Thơ Phan Huy Đường

 

 

Trường Ca Cóc Hậu Hiện Đại

 

1 mình

ta điên

 

2 mình

ta chết điếng

 

3 mình

ta bấn loạn

 

5 mình

ta ăn mày

 

muốn mình

ta thơ thơ

 

mất mình

ta triết lý

 

tìm chính mình

một mình

điên

 

ba x 8 = 24 / 2004

 

Phan Huy Đường

Nguồn ămvc. Fr

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0