*LN 4- Thương Tiếc Nhà Thơ Trúc Thanh Tâm (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Lâm Nguyễn

 

 

 

THƯƠNG TIẾC TRÚC THANH TÂM

 

Thôi rồi đã hết còn đâu ,

"Vầng trăng nguyên thủy "trên bấu trời thơ !

Đã trôi vào cõi hư vô ,

Đã chìm trong khoảng thiên thu mất rồi !

Lòng nghe bổi hổi , bồi hồi

Hung tin sao khỏi bùi ngùi xót đau !

Còn Văng vẳng hẹn hôm nào ,

Chén thù , chén tạc xuân sau , thế mà...

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON .VN.16-01-2018)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền