*LN 4- Thương Tiếc Nhà Thơ Trúc Thanh Tâm (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Lâm Nguyễn

 

 

 

THƯƠNG TIẾC TRÚC THANH TÂM

 

Thôi rồi đã hết còn đâu ,

"Vầng trăng nguyên thủy "trên bấu trời thơ !

Đã trôi vào cõi hư vô ,

Đã chìm trong khoảng thiên thu mất rồi !

Lòng nghe bổi hổi , bồi hồi

Hung tin sao khỏi bùi ngùi xót đau !

Còn Văng vẳng hẹn hôm nào ,

Chén thù , chén tạc xuân sau , thế mà...

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON .VN.16-01-2018)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0