*TĐ 10- Lời Cuối Cho Người (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Lời Cuối Cho Người

 

Bao năm hy vọng một ngày

Dẫu là lần cuối cùng ai một lần

Rằng ! Tôi cũng vẫn yêu anh

Rằng ! Tôi cũng vẫn trọn tình như xưa

Nhưng, rồi trời đ cơn mưa

Những làn sấm sét dây dưa bao ngày

Đã không thương xót tình nầy

Đành lòng cắt đứt năm dài đợi mong

Người đi về cõi mênh mông

Bỏ tôi ở lại giữa dòng cô đơn

Một lần sau chót chẳng còn

Những tia hy vọng héo mòn từ đây

Chào người, vĩnh biệt tình đầy

Chào người lệ đ, chảy dài trăm năm.

 

Thủy Điền

 

17-01-2018 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền