*ND 3- Em Bốn Mùa (Thơ) Nhà Thơ Nam Dao (France)

 

Nhà Thơ Nam Dao

 

 

 

Em, Bốn Mùa

 

như mưa cuối hạ

những giọt mưa em

nhỏ vào hồn anh

trong suốt

 

như nắng đầu thu

những giọt nắng em

rơi xuống

lòng anh

 

hạ qua, thu tới

đất trời chuyển dạ

vào đông

 

những cơn gió lạnh

khiến em nép vội

vào vạt áo anh

mong manh

 

từ em, bốn mùa

là em,  tất cả

 

Nam Dao

Nguồn ămvc. Fr

Kommentar schreiben

Kommentare: 0