*HYT 1- Hằng Đêm Tôi Gọi Tên Em (Thơ) Nhà Thơ Hàn Yên Tử (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Hàn Yên Tử

 

 

HẰNG ĐÊM TÔI GỌI TÊN EM 

 

Hoa hồng ơi! Hoa hồng ơi! 

Hằng đêm đánh thức phía trời hồn tôi 

Mộng tình phiêu lãng trăng rơi... 

Sương giăng níu thả chơi vơi nỗi buồn 

Ngọt mềm dan díu nụ hôn 

Tơ buông nhẹ gót gió mơn trải lòng 

Đêm tàn giấu hạt sương đông 

Sớm mai... người ấy qua sông - Tôi nhìn! 

 

Hàn Yên Tử. 22/1/2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền