*PHĐ 4- Khi Ta Buông Tay (Thơ) Nhà Thơ Phan Huy Đường (France)

 

Nhà Thơ Phan Huy Đường

 

 

Khi Ta Buông Tay

 

Sẽ còn lại gì ?

 

Những gì của ta

Sẽ của người khác

Hoặc vứt đi hết

Chẳng của ai ai

 

Những gì là ta

Sẽ chẳng là gì

Ngoài cơn le lói

Trong lòng ai ai

 

Thế thôi

Đành vậy

Hè hè…

 

Phan Huy Đường

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền