*PHĐ 4- Khi Ta Buông Tay (Thơ) Nhà Thơ Phan Huy Đường (France)

 

Nhà Thơ Phan Huy Đường

 

 

Khi Ta Buông Tay

 

Sẽ còn lại gì ?

 

Những gì của ta

Sẽ của người khác

Hoặc vứt đi hết

Chẳng của ai ai

 

Những gì là ta

Sẽ chẳng là gì

Ngoài cơn le lói

Trong lòng ai ai

 

Thế thôi

Đành vậy

Hè hè…

 

Phan Huy Đường

Kommentar schreiben

Kommentare: 0