*PCC 8 - Tài Sắc (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

 

Tài Sắc.

 

Sắc nào rồi cũng tàn phai

Tài nào rồi cũng một mai rụng rời

Nhìn xem mọi thứ trong đời

Thời gian luân chuyển gọi mời bước vô

Mạnh dạn nhận lấy cơ đồ

Làm trong nỗ lực điểm tô thêm màu

Đừng vì danh vị đâu đâu.

Đừng vì chức hão, lưỡi câu coi chừng!

Khả năng làm hết thì mừng

Trời trao bạn đó ! Xin đừng chôn đi....

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0