*VQT 4- Nhạc Và Văn Hóa (Thơ) Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn (Trà Vinh- VN)

 

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

 

NHẠC VÀ VĂN HÓA

 

Văn minh, lịch sự ai ơi!

Hát phải đúng lúc, đúng nơi đàng hoàng.

Cớ sao người hát chẳng màng,

Quá đêm cũng hát, nắng tràn cũng chơi?

Ầm ầm tiếng nhạc người ơi

Đinh tai, điếc óc, tim rơi mất rồi

Hát mọi lúc, hát mọi nơi,

Rượu vô là hát, đã chơi… đến cùng…

Bất luận nơi ấy đúng không?

Đám ma cũng hát, đình chùa cũng ca!?

Tội nghiệp người nghe quá mà,

Gồng mình gánh chịu nghe la, thét, gào.

Đành rằng không cấm người ca,

Nhưng mà tiết chế vừa là hay hơn.

Hơn nhau đâu bởi ca, đờn,

Hơn nhau ở chỗ trong đầu chứa chi?

Nói ra vừa ngượng vừa kì,

Nói để người hiểu có gì bỏ qua.

Ở đời, biết người, biết ta.

Mới là văn hóa mới là… biết ca.

 

Trà Vinh 31/01/2018

Võ Quốc Tuấn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền