*NTS 8- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 57 (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (57)

 

Ta về cõi thế đầu thai

Nghe đời truyền khẩu một mai từ trần

Ba hồn bảy vía hoá thân

Cái vòng lẩn quẩn xoay vần lai sinh!

Cho nên chẳng ngại riêng mình

Đa tình hẹn ước hồn linh trở về

Cùng ai nối lại duyên thề

Bù cho kiếp trước vỡ đê, nát bờ

Vậy mà âm giới hiện giờ

Chỉ thân chiếc bóng chơ vơ nỗi niềm

Sông xanh tam ngả, nhất thuyền

Tay chèo chẳng biết bơi miền nào đây…

Ngập tràn da diết bi ai

Bóng ma vờ vật héo gầy thảm thương

Gốc cây bó gối ôm buồn

Lan man nỗi nhớ, đoạn trường tâm can!…

Chợt Lang định tỉnh tinh thần

Éo le duyên nợ để dần tính sau

Tìm vơi khắc khoải u sầu

Ngao du đây đó cho màu phai phôi…

Cần Thơ thả đến Rạch Gòi

Vị Thanh, Long Mỹ ngược về Sóc Trăng

Bến Tre, Cao Lãnh, Tân An

Long Xuyên, Châu Đốc vào lần Hà Tiên…

Miền Tây nào hết niềm riêng

Tiếp theo ma ảnh thả thuyền miền Trung

Khánh Hòa, Vạn Giã, Phú Yên

Phú Phong, Bình Định, đi liền Quảng Nam

Vẫn còn héo hắt muôn phần

Bay ra Miền Bắc mong tan nỗi sầu

Hòa Bình, Phú Thọ…Lai Châu

Lào Cai, Yên Bái, Quay đầu Hà Giang!...

     “Hồn Lang tìm vơi nỗi buồn, 

        ngao du ba miền đất nước”

 

                                        22/10/2016

                                 Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền