*KKK 3- Giọt Lệ Xuân (Thơ) Nhà Thơ Khê Kinh Kha (USA)

 

Nhà Thơ Khê Kinh Kha

 

 Giọt Lệ Xuân

chẳng đợi cũng chẳng mong

giữa tháng ngày lưu vong

Xuân đi rồi Xuân lại

cho nỗi buồn mênh mong

ngoài hiên gió, tuyết bay

trong hồn sầu ngấy ngây

quê hương xa ngàn dặm

nước mắt đầy trên tay

mình ta trong nhung nhớ

Xuân đến mà ngậm ngùi

hoa cúc vàng không nở

chì có lòng tuyết rơi

mai vàng không một nụ

chua xót nào ai hay

đầu Xuân không nắng ấm

chì lệ đắng trên môi

lòng nhủ lòng không khóc

mà sao tim tủì hờn

trăm năm như tuyết rụng

ai mất hay ai còn?

thì thôi đành nuốt lệ

âm thầm khóc trong ta

Xuân về đơn lẻ quá

tóc bạc kiếp xa nhà

 

Khê Kinh Kha

(Virginia, Feb 5,18)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền