*TMN 7- Xin- Bình- An (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

XIN...

 

Mùa Xuân, mùa Hạ, Thu Đông

Đời trôi vội vã sắc không xa rời

Phúc thiền sinh hiện nơi nơi

Từ bi một đóa hoa đời tôi xin...

 

BÌNH

 

Tâm bình thân trí cũng bình

Cho đi tất cả phần mình cần chi

Thế gian suy thịnh lẽ vì

Xem như sương khói nhẹ thì bay đi...

 

AN

 

An nhiên như thể trăng rằm

Sáng soi trần thế lặng thầm có không

Tình trần vốn dĩ mênh mông

Xin qua duyên kiếp long đong phận người! 

        

                                          14-2-2018

                                    Trần Mai Ngân KTD

Kommentar schreiben

Kommentare: 0