*HXS 5- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Xuân Sơn (USA)

Nhà Thơ Hoàng Xuân Sơn

 

 

 

lễ lạc. tình yêu

chàng

thèm đi hoang như

con ngưa

[nặng] ngựa. kéo. tải

chạy bừa

cương

nhu

bã nhơn sinh chín thần phù

đồ đoàng. rượt. phóng

cúc cu

rập

ràng

trên trời có triệu lỗ hang

dưới đất

có một anh chàng

động kinh

 

và nàng

khóa thời khép cổng

tư dung

nghìn hoa phương án

mịt mùng son khuyên

gương đồng

vụn vỡ thuyền quyên

sắc xăm một nét muộn phiền

tu lan

sau miên thu

chín rộ

vàng

cửa ngân suốt một tình tang

biệt mù

tháng 2 năm 18

 

rượu cùng hà

ra đường. rượn một lúc lâu

nghe sông ụp xuống

nghe tầu thở lên

nghe mình xốc nách cái tên

rớt xuống rớt

xuống

giữa lềnh bềnh

vui

lâu hung

chưa một trận cười

rượu rượu. tới bến. đười ươi

tận tình

 

tuy-dô

ống tầu

chui một cơn mưa

ra đường bất kể sớm trưa

dập dìu

tội lệ gì nằm buồn thiu

dựng dậy

ngỏng dậy

tới điều mân mê

chỉ tay lục vấn cơn thề

mặt trơn đã quyết, phượng

hề

long nhong

 

hoàng xuân sơn
13/7/16

VHNC

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền