*TĐAM 15- Không Đề (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Không Đ

 

Rót vào thơ

Nỗi buồn thương

Cũng là chút mộng...

Còn vương ý tình .

Hạt bụi nào

Của vô minh ?

Lại mang giọt lệ...

Đầy hình bóng nhau !

Rót vào thơ

Những niềm đau

Để lòng thức ngộ...

Mai sau của đời .

Phận người

Sẽ có một nơi

Về

Nghe gió hát

Bên trời vô ưu .

 

TỊNH ĐÀM (TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0