*TĐAM 15- Không Đề (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Không Đ

 

Rót vào thơ

Nỗi buồn thương

Cũng là chút mộng...

Còn vương ý tình .

Hạt bụi nào

Của vô minh ?

Lại mang giọt lệ...

Đầy hình bóng nhau !

Rót vào thơ

Những niềm đau

Để lòng thức ngộ...

Mai sau của đời .

Phận người

Sẽ có một nơi

Về

Nghe gió hát

Bên trời vô ưu .

 

TỊNH ĐÀM (TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền