*NQT 1- Hào Khí Đông A (Thơ) Nguyễn Quang Toản (Thái Bình- VN)

 

Tác Giả: Nguyễn Quang Toản

 

 

HÀO KHÍ ĐÔNG A 

***** 

Trong lịch sử chiến tranh giữ nước. 

Khiến quân Nguyên xâm lược hoảng hồn. 

Ém quân cửa biển Vân Đồn 

Bạch Đằng phục kích vùi chôn xác thù. 

*** 

Chém Phàn Tiếp, cầm tù Ô Mã 

Quân Nhà Trần gan dạ kiên cường. 

Biết bao nhiêu những tấm gương. 

Xông pha giết giặc coi thường hi sinh. 

*** 

Trần Quốc Tuấn điều binh tài giỏi. 

Quân và dân toàn cõi một lòng. 

Quyết tâm bảo vệ non sông 

Lời thề Sát Thát, Diên Hồng vọng vang. 

*** 

Quân Nguyên Mông đầu hàng Đại Việt. 

Mộng bá vương tan biến nơi này. 

Giang Sơn bền vững từ đây 

Ba lần chiến thắng tràn đầy niềm tin. 

*** 

Vừa dựng nước, giữ gìn đất nước. 

Tuổi trẻ luôn tiếp bước cha ông. 

Việt Nam con Lạc, cháu Hồng 

Chiến công tiếp nối chiến công đời đời. 

*** 

Đất Long Hưng là nơi phát tích. 

Đông Bộ Đầu lời hịch còn vang. 

Trần triều chói lọi sử vàng. 

Vẳng nghe sóng Bạch Đằng giang vỗ bờ. 

***** 

13/02/2018 

 Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0