*NQT 1- Hào Khí Đông A (Thơ) Nguyễn Quang Toản (Thái Bình- VN)

 

Tác Giả: Nguyễn Quang Toản

 

 

HÀO KHÍ ĐÔNG A 

***** 

Trong lịch sử chiến tranh giữ nước. 

Khiến quân Nguyên xâm lược hoảng hồn. 

Ém quân cửa biển Vân Đồn 

Bạch Đằng phục kích vùi chôn xác thù. 

*** 

Chém Phàn Tiếp, cầm tù Ô Mã 

Quân Nhà Trần gan dạ kiên cường. 

Biết bao nhiêu những tấm gương. 

Xông pha giết giặc coi thường hi sinh. 

*** 

Trần Quốc Tuấn điều binh tài giỏi. 

Quân và dân toàn cõi một lòng. 

Quyết tâm bảo vệ non sông 

Lời thề Sát Thát, Diên Hồng vọng vang. 

*** 

Quân Nguyên Mông đầu hàng Đại Việt. 

Mộng bá vương tan biến nơi này. 

Giang Sơn bền vững từ đây 

Ba lần chiến thắng tràn đầy niềm tin. 

*** 

Vừa dựng nước, giữ gìn đất nước. 

Tuổi trẻ luôn tiếp bước cha ông. 

Việt Nam con Lạc, cháu Hồng 

Chiến công tiếp nối chiến công đời đời. 

*** 

Đất Long Hưng là nơi phát tích. 

Đông Bộ Đầu lời hịch còn vang. 

Trần triều chói lọi sử vàng. 

Vẳng nghe sóng Bạch Đằng giang vỗ bờ. 

***** 

13/02/2018 

 Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền