*SC 7- Nói Với Đồi (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Nói Với Đồi

 

Lên đồi 

Nghe tiếng suối reo 

Ngân nga róc rách 

Vòng theo vách rừng 

Hỏi rằng 

Đã mấy mùa Xuân 

Sao suối không ngừng 

Nối mạch trùng khơi ?! 

Lên đồi

Ngửa mặt nhìn trời 

Ngắm sông Ngân chảy 

Bồi hồi nhớ trăng! 

Đêm về 

Hạt nắng còn giăng 

Bóng con chim Nhạn 

Chun ngang nhịp cầu 

Lên đồi 

Ngắm biển xôn xao 

Vỗ nhịp thì thào 

Chao ánh sao giăng 

Rì rầm . . . 

Sóng vỗ lăn tăn 

Âm vang triền đá 

Tàn canh nhớ nguồn! 

Người qua bấy núi bao sông 

Đồi biết không ? 

Người vẫn nhớ mong quê người...!

 

 201…

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền