*CVM 20 - Viết Về Ức Trai Nguyễn Trãi (Chùm Thơ) Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

Ức Trai Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi2

10 NĂM

Nguyễn Trãi3

Nằm gai nếm mật

chống giặc

soan Bình Ngô Đại Cáo 

giết chêt Liễu Thăng

bắt sống Vương Thông

phát lương thực tha tù binh

về nước

hàng hàng lũ lũ qua Ải Nam Quan

qua Quỉ Môn Quan

về Đông Hưng Kim Lăng

Nam Áo

sống theo lời cha dặn

sống cho đúng đạo

vị quốc vong thân

ta hậu sinh

ngưỡng mộ người

” ngửa mặt lên trời mà khóc “

lám cái thân nô lệ cho nhà Minh

tối ngày gánh đất xây thành

đầy đọa đủ thú

đi cúi đầu lặng thinh

sống kiếp la mã

chịu nhục chịu nhằn

đứng lên cùng hào kiệt Lam Sơn

10 năm thành công

danh o phận o

cậu Trần Nguyên Đán

cháu Nguyễn Trãi

được hưởng ” tam ban triều bản”

tru di tam tộc

 

BÌNH NGÔ ĐẠI CẬT

 

Nguyễn Trãi4

*
” hỏi lại chuyện đành Tàu “

công thành thân thoái

dzọt lẹ thì còn cái gáo

chậm chân thời đi đoong

cáo chết chó săn chim ưng

bị giết thịt

chuyện đời chuyện quan trường

không ai dám nói và cũng không ai viết

nhưng mà thiên hạ ai ai cũng biết ?

công thành thân thoái

cáo lão hòi hưu thóat

loay hoay với tước công hầu

ở lại lim dim giấc Nam Kha

giấc hoè là mất đầu

chết không tòan thây

chêt không kịp ngáp

vụ án Lệ Chi Viên

kết thúc đời đen bạc

” Bình Ngô Đại Cáo “

đành thôi ? chờ kiếp khác ?


THỊ LỘ

Nguyễn Trãi:Nguyễn Thị Lộ

con thuyển lờ lững trên sông

mà sao tâm sự sâu nông tràn đầy

biết đem gửi gắm ai đây ?

mà sao non nước phá rầy chiêm bao ?

Hồ Tây 1 giải yếm đào

mà bao ác mộng cột vào thân ta

đêm đêm 1 trẻ 1 già

đầu xanh đầu bạc sa đà bên nhau ?

trăm năm hỏi có gì đâu?

mà đem 1 mảnh tình sầu vắt vai

 

ĐỨC NHƯ ỨC TRAI

Nguyễn Trãi5

tài như Nguyễn Trãi

không khôn ngoan bằng Phạm Lãi

cái chết mang đi 

cái tài ở lại

gian nan khổ ải

có ta ?

chén rượu hoàng hoa 

người khác uống ?

tài nghiêng lệc đất

chết thảm

chia tay nhau nơi Ải Bắc

con trở về Lũng Nhai

cha lưu đày Kim Lăng đất giặc

ôi tình dân tộc

thà chết o hàng hàng

10 năm hùng khí Lam Sơn 

lùa cuồng Minh chạy tháo thân

về cố quốc 

quê hương ta 

anh linh nhân kiệt

đời đời tiếp tiếp


CÔNG THÀNH THÂN THÓAI

Nguyễn Trãi6

không thoái thì thiên hạ trói lại

vu vạ cho đủ thứ tội

nhẹ thì cách hết chức tước

cho làm quan âm nhạc

đánh nhịp

o chịu được

thì tự tử mà thác ?

phần thưởng cuối cùng

cho danh tài yêu nước

 

Nguyễn ức trai

Nguyễn Trãi7

*

1

nhổ cỏ nhổ tận rễ

noí xong Trần thủ Độ ra khỏi chuà

Lý huệ Tôn lấy dây treo cổ

nhà Trần xử với nhà Lý ra sao ?

nhà Hồ xử với nhà Trần y vậy ?

sử sách còn ghi rành rành ra đấy ?

dân chỉ có mỗi việc 

sáng dẫn trâu đi chiều dẫn về ?

sáng ra đồng lúa tối xay lúa

sang đi tát nưóc chiều đặt lờ

4 muà muà nào cũng thiếu ăn cả

May mà tự chủ đất nưóc tự do

tự do trong bệnh hoạn nghèo đói

tự do trong điệu hát câu hò ?

con cháu nhà Trần nổi lên chống lại họ Hồ

và giặc Minh thừa cơ qua cuớp nuớc ?

lội nuớc đi sau ? ăn thì đi trưóc

tài lỗ mồm đánh giặc thua ngay ?

vua quan tù binh 1 lũ đi đầy

kẻ trưóc nguơì sau chui qua ải bắc ?

con tiễn cha ngoài nam quan đứng khóc ?

bên này đồng quan bên đó kim lăng

tên nuớc đại ngu cha thái thượng hoàng Hồ quí Ly

vua con Hồ Hán Thương

chạy đến thiên cầm sơn thơì bị bắt ?

phá đình phá chuà tiền giấy chính sách ?

làm khổ nhân dân rách nát vô cùng ?

dân 2 miền khố rách áo ôm

nào sưu thuế còng lưng quá nặng

nay đào kinh mơi đào mưong líp khoai líp sắn

đời nhà Hồ nguời vật giống nhau ?

cũng đành bó tay cúí mặt cuí đầu

trưóc đế quốc mang quân sang xâm lưọc ?

 

2

Cát vần vũ bay trên trời ải bắc

Ngó phuơng nam thương đứt ruột là thương

2 cha con 2 ngả 2 đuờng?

đuờng đi tù đầy đuờng về khốn khổ

10 năm trời lam sơn gian khó

Máu mồ hôi nưóc mắt toàn dân ?

Đuổi quân thù ra khoỉ cõi phiên cương

Dân đại việt vẫn lại hoàn đại việt

chọn tự do hay là ôm nỗi chết ?

noí loanh quanh cũng chỉ mỗi con đuờng ?

trận gió lào thổi tuốt lũ cuồng Minh

chạy thời chết qua quỉ môn quan là thoát ?

10 nămtoàn dân thu hồi độc lập ?

cởi ách xâm lăng ? cởi ách ngục tù

ngó mặt trời rạng rỡ đên ngàn thu

3

chuyện cũ mèn công thành thân thoái

chả cần mang bàn cãi mà chi ?

1 vòng quay mặt nưóc phẳng lỳ

đi thời thoát ở lại thời mất mạng

xưa trương lương bỏ đi thời sống ?

hàn tín bành việt quý bố ở lại rơi đầu ?

so với thời tần có khác chi nhau ?

phạm lãi trốn vào ngũ hồ văn chủng chết thảm

đuợc cá quăng nơm chuyện đơì u ám

đuợc cáo bẻ cung cũng chuyện đời thường ?

chuyện đến đi xuất sử 1 đuờng

nhanh chân sống chậm thời rạt gáo ?

đọc bao nhiêu sách thánh hiền ? chưa thông lẽ đạo ?

nên giờ này cầm bút khóc Ức Trai ?

4

danh mà chi ?

tài mà chi ?

trí sĩ côn sơn 61 tuổi chưa thoát chết ?

1 đời cúc cung tận tụy

tận trung baó quốc 

nhận đuợc tưóc phong ?

[chu di tam tộc ?]

Ta tiếc thương nguời

Ngó ải chi lăng đồng đăng

Mà rơi nuớc mắt ?

 

Nguyễn Trãi8

TÂM SỰ ỨC TRAI

 

con thuyền lờ lững nom sông

biêt bao tâm sự lòng thòng gửi ai ?

thuyền xuôi mặt nước lài lài

người lơ không lái thuyền trôi lờ vờ

một đời tóc trắng bạc phơ

Bình Ngô còn đó bao tờ hoa tiên

trai anh hùng gái thuyền quyên

Tây Thi sánh với Điêu Thuyền xứng đôi

lòng người là cả lò vôi

được chim bẻ ná chìm mồi giết ngay

còn ta mang cái thân gầy

về hưu mây trắng còn bay chập chờn

tấm lòng son với non sông

biết bao tâm sự nỗi lòng gửi ai ?

địch quốc diệt

chồn cáo hết

cẩu chết ?

thời Triệu Khuôn Dận

Thạch Thủ Tín, Hàng Tố Mai

Hồ Giêng Tán . Cao Hoài Dức

về vườn đuổi gà 1 lượt

đến phiên Chu Nguyên Chương

ban cho Định Quố Công Từ Đạt

1 con ngỗng tẩm độc & và bình ngự tửu

ăn uống xong lăn ra chết tốt

Thường Ngộ Xuân Thăng Hòa

quỳ rập đầu xin tha mạng

cởi quần áo từ quan

công hầu khanh tướng chỉ có vậy ?

 

TRÃI TRƯỚC

Nguyễn Trãi9


Quát sau

Trãi còn chút đỉnh công hầu

Quát không được gì ?

ngoài 3 hồi trống dục

rụng đầu 

như nhau

nhà văn Nguyễn Đình Thi

có ghé qua Đông Quan

kính cẩn thăm Nguyễn Trãi

mộ phần o

bản văn bia Bình Ngô cũng o

loanh quanh chỉ là đất

cỏ hoang

bèn thắp 3 cây nhang

khấn vái tứ phương

anh hồn cụ Thừa Chỉ

toàn quốc biêt ơn

 

TRƯỢNG PHU

Nguyễn Trãi10

 

*
ngay Ngưỡng Đức Đài

đối diện ải Nam Quan

vua và tôn thất nhà Hồ

các quan nhà Hồ

kẻ gông người xiềng 

người 2 tay đeo xích sắt

bị bắt bị tù giải về kim Lăng

hành tội mặt mũi phờ phạc 

quần áo tươm rách đang ngồi phệt dưới đất

uống nươc lã nhai cơm

cha Phi Khanh con Nguyễn Trãi 

đứng ôm nhau khóc

nửa canh giờ sau cai tù cầm roi

đánh vèo vèo vào không khí

đoàn tù lam lũ mệt mỏi đứng lên

kẻ trước người sau nhục nhã cúi đầu

đi qua cửa ải Nam Quan

nhớ lời cha dặn

yêu nước thương nòi phải phục hận

10 năm kháng chiến chống cường Minh

từ Mộc Thạnh Liễu Thăng Vương Thông

kẻ đầu hàng kẻ đền nợ nước

đại công cáo thành

đến những tên giặc cưối cùng

khom mình chạy bán sống bán chết

qua cửa ải Nam Quan

đất nước thu về 1 mối

bắc nam

đức trùm cả bá quan

công trạng cao hơn cả nhà vua

” họp hội chốn Lũng Nhai

uống máu an thề “

toàn giòng đại nhà đại Lê

cậu cháu Trần Nguyên Đán Nguyễ Trãi

ra dìa về trí sĩ

công thành thân thoái

” chuyện đời xửa đời xưa “

 

Chu Vương Miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền