*BT 2- Khai Bút Mậu Tuất (Thơ) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Nhà Thơ Bửu Tùng

 

 

 

Khai Bút Mậu Tuất

 

Sức khỏe bình an gởi chúc người

Quên mình bởi muốn thấy đời tươi

Dân chài biển rộng thuyền vui lướt

Lớp học vùng quê trẻ thích cười

Khỏa lấp niềm đau hờn đất Mẹ

Xua lùa bóng tối phủ tròng ngươi

Hàn Đông nhựa sống hoàng mai tụ

Đợi nắng hồi sinh vẹn vẽ mười

 

Bửu Tùng

Mồng 2 Tết 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0