*LHT 33- Không Tên (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Không Tên

 

Anh !

bến đời tôi

trăm năm

có lẽ.......!

 

 

Tôi !

con thuyền

cập bến

suốt nghìn thu

 

 

Lệ Hoa Trần

18-02-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0