*TĐ 48- Ngày Xuân Bên Hiên (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Ngày Xuân Bên Hiên

 

Ngày xuân ai đứng trước hiên

Nhìn về xa thẳm, nỗi niềm dâng cao

Lắng nghe tiếng gió xì xào

Trên cành. Hoa Bưởi ngạt ngào hương bay

Làm duyên nhìn gió. Hỏi nầy ?

Có ai ngắn gởi một vài lời xa

Gió cười, vội vả đi qua

Thơ tình chưa tỏ….. ai mà dám trao

 

Tết về đứng cạnh hoa Đào

Lắng nghe, nghe lắng thở vào, thở ra

Lắng….. từng câu hát, lời ca

Lắng….. từng cánh Én phương xa bay về

 

Hẹn thề hai chữ hẹn thề

Mai- Đào là chứng không hề „Hư không „

 

Thủy Điền

 

17-02-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền