*LNQA 9- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh (USA)

 

Nhà Thơ Lê ngọc Quế Anh

 

 

1.

 

Chị Ơi!

 

(thi ký của lê ngọc quế anh)

Mồng Ba lá nhú chồi tươi

Nắng lên ngoài ngõ hoa cười trước hiên

Chuông reo... Chó sủa... nối liền (1)

"Chị ơi! Em nhớ chị hiền của em !"

Quấu...quấu...quấu quấu ...quấu !!

lê ngọc quế anh

______________________

(1) Phone có tiếng chó sủa

 biểu tương năm Mậu Tuất

_____________________

 

2.

 

Lá Vàng

 

Nhân đọc “Chiếc Lá của Hồng Loan.”

 

Mùa sang ngồi đếm lá vàng

Để hiểu được chàng thương thiếp bấy nhiêu

Nhớ anh ôm gió để yêu

Thì thầm với lá mỗi chiều thu sang

Tìm anh trong dãy sao chen

Hỏi trăng trăng cứ nhìn em trăng cười

Lá vàng ơi! Lá vàng ơi!

Đừng che bầu trời... tết thiếu trăng soi

Sang năm chàng gặp thiếp rồi

Đồi hoa nụ biếc rợp trời màu xanh...

 

Lê ngọc quế anh

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền