*SC 9- Mưa Đá (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

MƯA ĐÁ

 

Sương muối

Ngập trắng rừng

Lệ núi

Giăng mưa đá…(*)

Rừng lá 

Đội màu tang…

Gió xoắn ồn ào

Xôn xao

Run 

Đồi cát

Chân trời

Cầu vồng lịm tắt

Mây

Chuyển màu

Xám

Xanh

Hồng

Tím 

Đỏ bầm…

Buôn làng Bắc-Kạn

Đá tung rào rào 

Dọc nóc nhà

Hòa với tiếng kêu la

Của người già, đàn bà… ơi ới

Họ

Lạy Trời

Họ

Khấn đất

Họ

Gọi Tổ Tiên

Xin cho

Điềm dữ hóa hiền

Trong ngày 

Xuất hành đầu năm…

 

Thi ký 

Mùng Sáu Tết Mậu Tuất 2018

Sông Cửu

__________________________

(*) Người sắc tộc cho mưa đá là

 điềm dữ sắp xảy ra

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền