*LHT 37- Tình Ơi ! Là Tình (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 

Tình Ơi ! Là Tình

 

Trắng đêm mới biết đêm dài

Qua đêm mới cảm....rằng ai thương mình

Thâu đêm toàn nói chuyện tình

Tàn đêm còn lại một mình cô đơn

Tình lơ sau phút mõi mòn

Tình bay theo nắng tình còn hư không

Trắng đêm thức trắng đêm ròng

Ngỡ tình vừa đến chung lòng cùng ta

Ai Ngờ ! Tình chẳng khác ma

Bên ta bổng chốc biến xa muôn trùng.

 

Lệ Hoa Trần

25-02-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0