*LHT 39- Chắc Anh Biết (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Chắc Anh Biết ?

 

Chắc anh biết, hằng đêm hay khỏa...

Chờ gió tình hôn nhẹ vào thân

Đợi mây yêu e ấp dỗ dành

Nhưng tất cả đã lờ . Tôi khóc !

 

Chắc anh biết, đêm về tựa góc

Mỏng manh nầy quyết cố gợi, khoe

Muốn cho anh đôi mắt chóa lòe

Nhưng cứ ngỡ  như là pho tượng

 

Chắc anh biết, nỗi vui sung sướng

Của đàn bà " Nằm trọn trong tay "

Người mình yêu, mình quí đêm, ngày

Đã đánh mất là ngàn đau khổ

 

Chắc anh biết, là ai đang khổ ?

Bởi vì anh một kẻ vô tình.

 

Lệ Hoa Trần

28-02-2018

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền