*TĐ 60- Buồn Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Buồn Buồn

 

Buồn buồn mắt đỏ như rơi

Vô tình để lộ…… Lòng tôi yêu thầm

Buồn buồn nhìn phía xa xăm

Nghiêng nghiêng tự bảo cũng thầm thương ai

Chiều buồn tóc xỏa bờ vai

Nhìn mưa ngoài ngõ ngắn- dài không vơi

Trông sao như dạ tơi bời

Nhớ thương, thương nhớ bóng người bao năm

Thương thay cô gái trăng rằm

Tuổi vừa đôi tám lại mang nỗi sầu

Muốn nhe răng hỏi? Vì đâu

Hãy vui lên chứ, nhìn cao yêu đời

Buồn buồn chi lắm người ơi

Tuổi xuân qua vội, dáng gầy, xanh xao.

 

Thủy Điền

01-03-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền