*NK 4- Du Xuân (Thơ) Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

  

  DU XUÂN

          (Tặng : Huệ Thu )

                    ------

  Sang xuân ta mở cửa Sài

Du xuân ta khoác tay ai đi cùng ?

  Tình xưa, bạn cũ trùng phùng

Lối xưa hoa Bưởi thơm lừng đường quê...

                      *

  Đầu non rớt mảnh trăng thề

Vời trông non nước tái tê cõi lòng

  Thuyền ai đợi ở bến sông

Bến xưa, người cũ...đã không bóng người.

                      *

  Dõi trông biển rộng xa vời

Đại dương cách trở sóng dồi mặt đau

  Trong mơ còn thấy mặt nhau

Tỉnh mơ lòng dạ dàu dàu nhớ thương

  Nhớ thương xa cách dặm trường

"Ba năm" lỗi hẹn, dễ thường trăm năm ?

                        *

  Cửa Sài, thôi khép, chào xuân

Chang chang nắng hạ, bỏng lòng "Quốc" kêu

  Thanh minh bỗng nhớ Nàng Kiều

Truân chuyên như thể bao nhiêu Dân mình

  Một đời mấy kiếp điêu linh

Biển xa vọng nhớ tấm tình Huệ Thu

                          *

    Sài Môn "Thơ" thả mộng du...

 

                  -------------

Hà Nội, rằm tháng giêng Mậu Tuất/ 2018

              NGUYỄN KHÔI

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền