*TL 1- Tự Hỏi (Thơ) Nhà Thơ Tuyết Linh (USA)

 

Nhà Thơ Tuyết Linh

 

 

TỰ HỎI

 

Soi gương tự hỏi bóng mình

Phải ta một thuở xanh tình cỏ hoa?

Phù trầm một áng mây xa

Niềm khao khát đã thành ca dao sầu.

Về đâu con nước chân cầu

Bờ xưa bến cũ phai màu dấu chân!

Loanh quanh mỏi bước đường trần

Thôi thì ghé lại nghỉ thân muộn phiền.

Ngồi trông tóc trắng niềm riêng

Vẽ tôi một bóng thân nghiêng giữa chiều!

 

Tuyết Linh

2017

(Nỗi Buồn Lục Bát)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0