*LHT 41 - Bình Minh (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Bình Minh

 

Xuân về chim chóc líu lo

Trên cành non lá, đâm thò hỏi thăm

Đông qua rồi nhỉ. Chú Cầm?

Dạ! Thưa Xuân đến sao nằm cho yên

Canh năm trời gió dịu im

Cầm ca, Cầm hát liên miên không ngừng

Cành xanh sao mãi lừng khừng

Vươn to lên nhé cho rừng đẹp xinh.

 

Lệ Hoa Trần

06-03-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền