*LHT 41 - Bình Minh (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Bình Minh

 

Xuân về chim chóc líu lo

Trên cành non lá, đâm thò hỏi thăm

Đông qua rồi nhỉ. Chú Cầm?

Dạ! Thưa Xuân đến sao nằm cho yên

Canh năm trời gió dịu im

Cầm ca, Cầm hát liên miên không ngừng

Cành xanh sao mãi lừng khừng

Vươn to lên nhé cho rừng đẹp xinh.

 

Lệ Hoa Trần

06-03-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0