*NK 5- Nếu Em Là (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

 NẾU EM LÀ...

  (Thác lời Bạn tình...)

            ------

Nếu em là Hạt Cát (1)

Anh xin là Bàn Chân

lưu dấu em dịu mát

nhói đến tận con tim.

              *

Nếu em là Diệu Sinh

Tình anh sẽ mông mênh

Những vần thơ Siêu thoát

thả vào cõi trời xuân.

              *

Nếu em là Trường Cửu

Anh sẽ là Vô Biên

Ta trở về Cát bụi

thanh thỏa giữa thiên nhiên.

-------

-(1) "Hạt Cát- Diệu Sinh" là bút danh của Nhà thơ nữ Bùi Cửu Trường (

Bác sĩ Quân y) con gái rượu của Nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn/ cháu Nhà thơ

Nguyễn Bính.

Góc thành Nam Hà Nội , 4-3-2014

Nhân đọc thơ Hạt Cát

 

NGUYỄN KHÔI

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền