*NK 5- Nếu Em Là (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

 NẾU EM LÀ...

  (Thác lời Bạn tình...)

            ------

Nếu em là Hạt Cát (1)

Anh xin là Bàn Chân

lưu dấu em dịu mát

nhói đến tận con tim.

              *

Nếu em là Diệu Sinh

Tình anh sẽ mông mênh

Những vần thơ Siêu thoát

thả vào cõi trời xuân.

              *

Nếu em là Trường Cửu

Anh sẽ là Vô Biên

Ta trở về Cát bụi

thanh thỏa giữa thiên nhiên.

-------

-(1) "Hạt Cát- Diệu Sinh" là bút danh của Nhà thơ nữ Bùi Cửu Trường (

Bác sĩ Quân y) con gái rượu của Nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn/ cháu Nhà thơ

Nguyễn Bính.

Góc thành Nam Hà Nội , 4-3-2014

Nhân đọc thơ Hạt Cát

 

NGUYỄN KHÔI

Kommentar schreiben

Kommentare: 0