*CVM 24- Những Mùa Hè (Thơ) Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

NHỮNG MÙA HÈ

 

 

bây giờ nhiều hoa nở

mà trường xưa giờ cũng chả còn ?

có còn chăng ? nên gạch cũ phong sương

dù là mái trường o còn y cũ

bạn cũ thầy xưa lớp về âm phủ

lớp di dân tản mác 10 phương

bạn thác rồi thành phố cổ tan hoang

những cây phượng o còn gốc nữa ?

ve cũng bỏ đi vì o còn chỗ ngủ

hết hát hò ran gọi chia li

kẻ lây lất sống ở mãi Lagi

kẻ phơ phất kẹt ngoài Bình Thuận

kẻ Phước Tuy Đồng Nai Cái Sắn

kẻ bơ vơ lên tận Daklak Daknong

khói bay lờ vờ tứ cố vô thân

ôi thân thiết tình người Quảng Trị

 

Chu Vương Miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền