*SC+ HXH 1 - Lời Nguyệt/ Vấn Nguyệt (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

LỜI NGUYỆT 

 

( Kính họa đoãn thi “Hỏi Trăng” của

nữ sĩ Hồ Xuân Hương )

Thu xưa đã chết… Trăng vẫn còn

Hận thời giận thế mới khuyết tròn

Con thỏ chui lòn quên mất tuổi

Có Cuội làm chứng…Nguyệt không con

Trăng giỡn đầu non soi lầu tía

Gió hôn vườn mộng nhú nụ son

Tiếng gà goi sáng… vô tình quá !

Có biết Hằng Nga chạnh nước non !?

 

( SÔNG CỬU – Sài Gòn )

 

_________________________________

 

HỎI TRĂNG (Vấn nguyệt)

 

Trải mấy thu nay vẫn hãy còn?

Cớ sao khi khuyết lại khi tròn ?

Hỏi con Ngọc Thỏ đà bao tuổi?

Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con ?

Đêm vắng cớ chi soi gác tía ?

Ngày xanh còn thẹn với vừng son ?

Năm canh lơ lửng chờ ai đó ?

Hay có tình riêng với nước non?

 

 HỒ XUÂN HƯƠNG

Kommentar schreiben

Kommentare: 0