*TĐ 73- Giữ Trọn Niềm Tin (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Giữ Trọn Niềm Tin

 

Ngỡ yên nơi chốn thiên đàng

Trở về các bụi, trần gian xóa mòn

Ai ngờ ! Đất chuyển.....sóng dồn....

Lời than, tiếng thở vẫn còn vang xa

Thương thay số kiếp đời hoa

Âm-dương xa cách, nhưng là thủy chung

Người đi xa tận mịt mùng

Ngày về " Vô hẹn " Xin đừng ngóng trong

Bao năm nay chỉ là không

Đời chia hai lối, tình nồng vỡ tan

Còn gì đâu nữa cưu mang

Còn gì đâu nữa mà tang với tình

Thế mà vẫn giữ niềm tin

Người đi vẫn mãi yêu mình như xưa.

 

Thủy Điền

15-03-2018

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền