*TĐ 73- Giữ Trọn Niềm Tin (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Giữ Trọn Niềm Tin

 

Ngỡ yên nơi chốn thiên đàng

Trở về các bụi, trần gian xóa mòn

Ai ngờ ! Đất chuyển.....sóng dồn....

Lời than, tiếng thở vẫn còn vang xa

Thương thay số kiếp đời hoa

Âm-dương xa cách, nhưng là thủy chung

Người đi xa tận mịt mùng

Ngày về " Vô hẹn " Xin đừng ngóng trong

Bao năm nay chỉ là không

Đời chia hai lối, tình nồng vỡ tan

Còn gì đâu nữa cưu mang

Còn gì đâu nữa mà tang với tình

Thế mà vẫn giữ niềm tin

Người đi vẫn mãi yêu mình như xưa.

 

Thủy Điền

15-03-2018

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0