*TĐ 76- Chẻ Trăng Đôi Mảnh Làm Thuyền (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Thuyền Trăng

 

Chẻ trăng đôi mảnh làm thuyền

Đưa người yêu dấu về miền yêu thương

Lả lơi dòng nước sông Hương

Hò........ hơ trăng sáng......... soi đường ta theo

Nước xanh rào rạt mái chèo

Nhìn kìa!  Em hởi, trăng treo đầu gành

Nửa vầng trăng tặng cho anh

Nửa vầng còn lại, trăng dành cho em.

 

Thủy Điền

17-03-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền