*TL 3- Về (Thơ) Nhà Thơ Tuyết Linh (USA)

 

Nhà Thơ Tuyết Linh

 

 

 

 

VỀ 

 

Ta về giấu lệ hai tay

Tình xanh đã rụng như ngày thu sang.

Mai sau người nhặt lá vàng

Kết thành mũ miện mà trang điểm đời.

Bây giờ những hạt mưa rơi

Còn chi để nói chim trời thiên di!

Bây giờ người ở hay đi

Bóng tôi kệ bóng xá gì thâu canh!

 

2016

(Nỗi Buồn Lục Bát)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền