*HD 1- Đợi Tình (Thơ) Tác Giả Hồng Duyên (VN)

Tác Giả Hồng Duyên

 

 

THƠ ĐỢI TÌNH

 

Ninh Bình tỏa sáng tình thơ

Cà mau óng ả noãn tơ gieo mầm

Gợi lòng kẻ sĩ đến thăm

Khi về ngồi học đánh vần "Tôi yêu"

Thi nhân mơ dựng túp lều

Thả dòng thơ ngọt để chìu giai nhân

Cố đô chưa đến một lần

Tim anh

Thơ đã bao lần chạm tay

Cà mau sóng dậy vờn say

Mượn trăng chở hết tình này trao anh

Vần thơ kết sợi yến oanh

Câu thơ bẻ nửa để dành dấu yêu

Đói lòng nhóm lửa riu riu

Đợi người quân tử chiều chiều có nhau

 

Hồng Duyên

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền