*NL 3- Ngày Ấy Xa Quê (Thơ) Nhất Lang (GER)

 

Nhất Lang

 

 

Ngày Ấy Xa Quê

 

Nhớ ngày đất nước chia đôi

Theo thuyền hở mõ cùng xuôi theo dòng

Cầm tay Bác áp vào hông

Theo chân lìa xứ, gánh gồng vào Nam

Xa cha, xa mẹ, xa làng

Làm thân viễn xứ muôn vàn xót xa

Loa Ngô tỏa khắp muôn nhà

Miền Nam Dân chủ Cộng hoà muôn năm

Thương người ở lại xa xăm

Chìm trong bóng tối, lặng căm tủi sầu

Xuôi Nam con vẫy tay chào

Hai hàng nước mắt, dâng trào cách xa.

 

Nhất Lang

17-03-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0