*WI 2- Dân Trí Đâu Rồi (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Dân Trí Đâu Rồi ?

 

Người cười, phật cũng bật cười

Đi chùa sao lại biến lười diện thân

Đốt nhang mà lại cỡi trần

Phật đang nhìn thẳng bỗng dâng cúi đầu

Cúng nhanh, vái lẹ, cút mau

Sau lưng còn lắm người vào điện cung

Lần sau viếng phật nhớ giùm

Diện thân kheo khéo coi chừng người chê

Đi chùa, đâu phải Karaoke

Viếng chùa mà ngỡ đang phê ái tình

Việt nam lừng tiếng văn minh

(Bốn ngàn)*..... còn đó dân mình lại quên

Tôn nghiêm là chốn chùa, đền

Ai đang và đã hãy nên sửa lần

Để cho hậu thế tiếp...nhân

Noi theo học đạo, tránh dần kẻ dâm.

 

(*) Bốn ngàn năm văn hiến

 

Web Inhaber

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền