*WI 2- Dân Trí Đâu Rồi (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Dân Trí Đâu Rồi ?

 

Người cười, phật cũng bật cười

Đi chùa sao lại biến lười diện thân

Đốt nhang mà lại cỡi trần

Phật đang nhìn thẳng bỗng dâng cúi đầu

Cúng nhanh, vái lẹ, cút mau

Sau lưng còn lắm người vào điện cung

Lần sau viếng phật nhớ giùm

Diện thân kheo khéo coi chừng người chê

Đi chùa, đâu phải Karaoke

Viếng chùa mà ngỡ đang phê ái tình

Việt nam lừng tiếng văn minh

(Bốn ngàn)*..... còn đó dân mình lại quên

Tôn nghiêm là chốn chùa, đền

Ai đang và đã hãy nên sửa lần

Để cho hậu thế tiếp...nhân

Noi theo học đạo, tránh dần kẻ dâm.

 

(*) Bốn ngàn năm văn hiến

 

Web Inhaber

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0