*LHT 50- Tháng Tư Buồn (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Tháng Tư Buồn

 

Chiều buồn ngắm biển, nhớ tháng tư

Kẻ bưng, người bế, kẻ đi tù

Lên tàu, vào khám hai cảnh khổ

Chia tay- cách biệt chẳng giả từ

 

Thắm thoát mươi năm rồi đấy chứ ?

Ngày về xa lắc.....đời lử thứ

Xa quê cứ mãi.....càng xa mãi

Sóng hờn, nước dỗi vọng nghìn thu

 

Lệ Hoa Trần

23-03-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0