*TP 1- Giới Thiệu Bộ Ảnh Độc Đáo Của Nhiếp Ảnh Gia Thái Phiên

 

Giới Thiệu Bộ Ảnh Đc Đáo

Của Nhiếp Ảnh Gia Thái Phiên

 

Sắp phát hành sách ảnh nude nghệ thuật 'Miền cổ tích' - Ảnh 1

Sắp phát hành sách ảnh nude nghệ thuật 'Miền cổ tích' - Ảnh 2

Sắp phát hành sách ảnh nude nghệ thuật 'Miền cổ tích' - Ảnh 3

Sắp phát hành sách ảnh nude nghệ thuật 'Miền cổ tích' - Ảnh 6

Sắp phát hành sách ảnh nude nghệ thuật 'Miền cổ tích' - Ảnh 7

Sắp phát hành sách ảnh nude nghệ thuật 'Miền cổ tích' - Ảnh 8

Sắp phát hành sách ảnh nude nghệ thuật 'Miền cổ tích' - Ảnh 9

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền