*LHT 53- Tình Nhớ (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Tình Nhớ

 

Sóng bạc đầu, tóc em cũng bạc

 Chiều, buồn, trên bãi, ngã hoàng hôn

Nhớ người, tình nhớ, quạnh...cô thôn

Thân mòn mỏi trong xa nỗi nhớ

 

Sóng càng vỗ, tim... càng tan vỡ

Lạnh bao trùm, dạ thắt tái tê

Hỡi! Người đi sao chẳng quây về

Bên ghềng đá sóng chồm theo hỏi ?

 

Em gật đầu lặng yên không nói

Lệ tuôn trào ướt đẩm không gian

Bãi chiều về giọt nắng dần tan

Em, tình nhớ dâng đầy như sóng. 

 

Lệ Hoa Trần

29-03-2018

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền